AI Chatbot

Unapredite iskustvo svojih korisnika uz pomoć našeg AI chatbot rešenja.
Ponudite visokokvalitetno korisničko iskustvo koje može pratiti rast vašeg poslovanja.

Rešenja u realnom vremenu

AI live chatbot

Softver za live chat koristi tehniku asinhronog komuniciranja koja omogućava korisnicima i agentima da vode paralelne razgovore u ritmu koji im odgovara. Korisnici ne moraju započinjati novi razgovor svaki put kad komuniciraju s predstavnikom mogu se vratiti tačno tamo gde su prekinuli prethodni razgovor.

Povećava efikasnost agenta

Više korisnika istovremeno

Platforme za konverzacijski AI čet omogućavaju agentima da istovremeno imaju saosećajne interakcije s više korisnika. Uz pravilno podešavanje, agenti takođe mogu biti transparentni prema korisnicima postavljajući očekivanja u vezi sa vremenima čekanja i radnim vremenima kako bi se izbeglo razočaranje ili frustracija korisnika.

Umanjenje odustanaka od kupovine

Iskoristite konverzacijski AI

Naš četbot pomaže agentima da zaobiđu ponavljajuća pitanja i usmere pažnju na hitne probleme. Ovi konverzacijski četbotovi instinktivno prepoznaju zahteve korisnika i daju odgovore specifične za nameru bez potrebe za intervencijom agenata. Četbot obavlja sve ovo koristeći razgovorni ton i čak vodi neobavezne razgovore.

Osnažuje razgovore, unapređuje iskustva

AI chatbot može pružiti niz prednosti vašoj kompaniji u različitim aspektima poslovnih operacija. 

Unapređeno korisničko iskustvo

Personalizovanje interakcija na osnovu podataka o korisnicima, stvarajući time prilagođeno i angažujuće iskustvo za korisnike.

Dostupnost 24/7

AI chatbot rešenja mogu pružiti trenutne odgovore na upite korisnika u bilo koje doba dana, poboljšavajući podršku korisnicima i dostupnost.

Brži odgovori

Chatbot može upravljati velikim brojem upita istovremeno, smanjujući vreme odgovora i poboljšavajući ukupno zadovoljstvo korisnika.

Kvalifikacija potencijalnih klijenata

Četbot može stupiti u interakciju s posetiocima veb sajta, kvalifikovati potencijalne klijente i usmeriti ih ka odgovarajućim prodajnim kanalima.

Neprekidno unapređenje

Prikupljeni podaci mogu se koristiti za obuku i poboljšanje performansi chatbota tokom vremena.

Potreban vam je i
AI Recommendation?

Ostvarite konkurentske prednosti i budite za korak ispred uz naše AI usluge. Iskoristite moć veštačke inteligencije da ponudite besprekorno i personalizovano iskustvo u kupovini. Prijavite se

Naše rešenje

AI četbotovi se smatraju prvim linijama odbrane u konverzacijskoj komunikaciji. AI četbotovi mogu odbiti rutinske razgovore i omogućiti vam da kreirate prilagođene tokove, kao što su postavljanje sastanaka ili popunjavanje obrazaca, održavajući istovremene razgovore sa korisnicima. Dozvolite da Vaša baza znanja odgovori na pitanja korisnika pre nego što se pitanja pretvore u problem. Na preko 50% korisničkih pitanja moguće je odgovoriti automatski. Uz naše chatbot rešenje.

Prijavi se

    Ime i prezime

    Naziv sajta

    E-mail adresa

    Broj telefona